An toàn thông tin

Chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp.

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một các nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 • Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu ràng buộc trong Hợp đồng.
 • Thông tin được bảo vệ khỏi các sự truy cập trái phép.
 • Mọi thông tin của các bên liên quan (Nhân viên, Khách hàng, Đối tác, Cổ đông, Tập đoàn) được giữ bí mật.
 • Thông tin được đảm bảo đầy đủ, chính xác, không bị sửa đổi trái phép.
 • Tất cả các thông tin, tài sản, dịch vụ luôn được đảm bảo sẵn sàng khi có yêu cầu.
 • Các vi phạm về bảo mật thông tin (có thật hoặc nghi ngờ) phải thông báo cho Bộ phận phụ trách An toàn thông tin, được điều tra nghiêm túc và xử lý theo đúng quy định.
 • Chính sách an toàn thông tin của Vũ Trụ Số xem xét và công bố công khai trên vutruso.com

Với các cá nhân hoặc tổ chức sử dụng hoặc bên Vũ Trụ Số sẽ được đảm các thông tin sau được bảo mật tuyệt đối.

 • (theme, plugin)
 • Cơ sở dữ liệu của website (Database)
 • Mật khẩu, thông tin đăng nhập vào website.
 • Các tài khoản liên quan

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ quý khách hàng về “Chính sách bảo mật thông tin”. Nếu quý khách có những thắc mắc liên quan xin vui lòng theo địa chỉ email hoặc hotline 0868017791.

Trân trọng.

Cập nhật lúc: 10/01/2023