Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại
0868.017.791

Dịch vụ quản trị website cho Doanh Nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE TẠI VŨ TRỤ SỐ

 • Nội dung

  Quản trị và chăm sóc / 1-2 website
  Đơn Giá (Đã bao gồm VAT)
 • 8

 • 4

 • 8

 • 1

 • 1

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 10

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

 • 5

 • 2

 • 4

 • 0

 • 1

 • 5

 • Hàng tháng

 • Hàng tháng

 • 8

 • 4

 • 8

 • 1

 • 1

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 10

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

 • 12

 • 7

 • 14

 • 1

 • 2

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 15

 • Hàng Tuần

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

 • 18

 • 11

 • 22

 • 1

 • 3

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 20

 • Hàng Tuần

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN

 • 2.000.000

 • 1.800.000

 • 1.650.000

 • 1.500.000

 • 1.300.000

 • 1.200.000

 • 1.100.000

 • 1.000.000

 • 2.000.000

 • 1.800.000

 • 1.650.000

 • 1.500.000

 • 3.000.000

 • 2.800.000

 • 2.650.000

 • 2.500.000

 • 4.500.000

 • 4.250.000

 • 4.050.000

 • 3.800.000