Vũ Trụ Số - Chất lượng số!
Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại
0868.017.791

Dịch vụ quản trị website cho Doanh Nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE TẠI VŨ TRỤ SỐ

 • Nội dung

  Quản trị và chăm sóc / 1-2 website
  Đơn Giá (Đã bao gồm VAT)
 • 8

 • 4

 • 8

 • 1

 • 1

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 10

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

 • 5

 • 2

 • 4

 • 0

 • 1

 • 5

 • Hàng tháng

 • Hàng tháng

 • 8

 • 4

 • 8

 • 1

 • 1

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 10

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

 • 12

 • 7

 • 14

 • 1

 • 2

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 15

 • Hàng Tuần

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

 • 18

 • 11

 • 22

 • 1

 • 3

 • Hàng tuần

 • Hàng tháng

 • 20

 • Hàng Tuần

 • Hàng Tuần

 • Hàng tháng

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG & THANH TOÁN

 • 2.000.000

 • 1.800.000

 • 1.650.000

 • 1.500.000

 • 1.300.000

 • 1.200.000

 • 1.100.000

 • 1.000.000

 • 2.000.000

 • 1.800.000

 • 1.650.000

 • 1.500.000

 • 3.000.000

 • 2.800.000

 • 2.650.000

 • 2.500.000

 • 4.500.000

 • 4.250.000

 • 4.050.000

 • 3.800.000