Vũ Trụ Số - Chất lượng số!
Click live chat qua Zalo
0868017791

Kiến thức Web – Hosting

Xoá toàn bộ DNS trên Cloudflare – Bulk remove DNS records

Mới đây mình có mua 1 tên miền để xây dựng website giúp khách hàng có thể tăng rank, tăng like Facebook, Google map … nhưng lúc mình mua xong thêm tên miền vào Cloudflare thì nó scan và thêm tự động vào hơn 600 DNS record. 1 mẹo xử lý nhanh để fix lỗi […]

Đọc tiếp
Xoá toàn bộ DNS trên Cloudflare – Bulk remove DNS records