Trong 1 bài viết trước đây mình có nói về sức mạnh vô địch của Redis cache, nếu bạn cần tìm hiểu có thể xem qua tại đây nhé. Trong bài viết hôm nay là tổng hợp 1 số lệnh để bạn có thể cài đặt Redis cache trên VPS Ubuntu 22.04 … hoặc Almalinux/Centos […]