Hướng dẫn cách cài đặt Redis cache trên VPS Ubuntu/Almalinux/Centos

Trong 1 bài viết trước đây mình có nói về sức mạnh vô địch của Redis cache, nếu bạn cần tìm hiểu có thể xem qua nhé.

Trong bài viết hôm nay là tổng hợp 1 số lệnh để bạn có thể cài đặt Redis cache trên VPS Ubuntu 22.04 … hoặc Almalinux/Centos 7/8/9 …

Cài đặt Redis trên VPS CentOS/AlmaLinux

Để cài đặt Redis trên VPS CentOS/AlmaLinux 8 hoặc 9 bạn có thể sử dụng các lệnh dưới đây để cài.

Redis có sẵn trong kho lưu trữ EPEL (Gói bổ sung dành cho Enterprise Linux). Bạn có thể kích hoạt nó bằng cách chạy lệnh.

sudo dnf install -y epel-release

Cài đặt Redis với lệnh

sudo dnf install -y redis

Start và kích hoạt dịch vụ Redis

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy khởi động dịch vụ Redis và cho phép nó tự động chạy

sudo systemctl start redis
sudo systemctl enable redis

Nếu bạn có tường lửa bạn cần mở cổng Redis (mặc định là 6379), phần này tuỳ theo tường lửa bạn dùng mà mỏ port cho đúng nhé.

sudo firewall-cmd --add-port=6379/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

Giờ bạn có thể test xem redis chạy hay chưa với lệnh.

redis-cli ping

Nó chạy ngon sẽ hiện lên chữ PONG

Hoặc bạn có thể kiêm tra trạng thái redis với lệnh: systemctl status redis

Cài đặt Redis trên Ubuntu VPS

Để cài redis trên máy chủ ảo sử dụng hệ điều hành Ubuntu bạn có thể cài đơn giản với vài lệnh dưới đây.

Trước tiên, hãy cập nhật 1 số package để đảm bảo bạn có quyền truy cập vào danh sách gói mới nhất

sudo apt update

Sau khi cập nhật các packege giờ bạn có thể cài đặt redis

sudo apt install -y redis-server

Dịch vụ Redis sẽ tự động khởi động sau khi cài đặt. Tuy nhiên, bạn nên đảm bảo nó được kích hoạt khi khởi động cho chắc ăn.

sudo systemctl enable redis-server

Tiếp theo giống như ở Almalinux bạn cần mở port trên Ubuntu (nếu bạn sử dụng tường lửa)

sudo ufw allow 6379/tcp
sudo ufw reload

Test redis với lệnh redis-cli ping

Tới đây là bạn có thể sử dụng redis bình thường bằng cách cài đặt plugin Redis cache trong WordPress rồi nhưng nếu bạn muốn cấu hình thêm thì có thể xem dưới đây.

Cấu hình sau cài đặt

Sau khi cài đặt Redis, bạn có thể định cấu hình nó theo nhu cầu của mình. Tệp cấu hình chính cho Redis thường nằm ở /etc/redis/redis.conf Ubuntu và /etc/redis.conf trong CentOS/AlmaLinux.

Bạn có thể chỉnh sửa tệp này để điều chỉnh các cài đặt như giới hạn bộ nhớ, tùy chọn lưu trữ lâu dài và cài đặt bảo mật (chẳng hạn như bảo vệ bằng mật khẩu).

Nhớ khởi động lại dịch vụ Redis sau khi thực hiện thay đổi cấu hình để chúng có hiệu lực

Khởi động lại redis với lệnh: sudo systemctl restart redis

Kết luận

Cài đặt redis chỉ có vài bước đơn giản như ở trên thôi nhưng lợi ích chúng mang lại rất kinh ngạc.

Cảm ơn đã ghé thăm Vũ Trụ Số.

Từ khóa
Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
Đã copy
user

Yêu thích Võ thuật và Công nghệ thông tin, thích viết và chia sẽ về 2 lĩnh vực này thế thôi :D

Bài viết liên quan