Vũ Trụ Số - Chất lượng số!
Live chat qua Zalo/Hotline
0868017791

Mã nguồn WordPress

Tắt thông báo xác minh email quản trị viên trong WordPress
Tinh chỉnh và tối ưu file wp-config.php WordPress
Tăng giới hạn tải lên thư viện ảnh WordPress
Xóa tùy chọn ngôn ngữ trong trang login WordPress
Nonce trong WordPress là gì?
Danh sách plugin Lazy Load cho ảnh và video trong WordPress