Sửa lỗi mysqldump: Error: ‘Access denied; you need (at least one of)

Mysqldump công cụ dòng lệnh được sử dụng để sao lưu và khôi phục dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL. Nó cho phép bạn tạo bản sao lưu (backup) của cơ sở dữ liệu của mình, bao gồm cả cấu trúc bảng và dữ liệu thực tế. Việc sao lưu dữ liệu rất quan trọng để đảm bảo an toàn và khả năng phục hồi trong trường hợp có sự cố xảy ra với cơ sở dữ liệu của bạn, chẳng hạn như lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, hoặc xóa dữ liệu một cách vô tình.

Dưới đây là một số lệnh cơ bản sử dụng mysqldump:

1. Tạo bản sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu:

mysqldump -u username -p password --all-databases > backup.sql

Trong đó:

username: Tài khoản người dùng MySQL có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu.
password: Mật khẩu cho tài khoản người dùng MySQL.
database_name: Tên của cơ sở dữ liệu bạn muốn sao lưu.
backup.sql: Tên tệp tin bạn muốn lưu trữ sao lưu.

2. Tạo bản sao lưu của một cơ sở dữ liệu cụ thể

mysqldump -u username -p password database_name > backup.sql

3. Khôi phục dữ liệu từ tệp sao lưu

mysql -u username -p password database_name < backup.sql

Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm các tùy chọn khác nhau cho mysqldump để điều chỉnh quyền truy cập, định dạng đầu ra, và nhiều tham số khác.

Nhớ rằng việc sao lưu dữ liệu thường nên được thực hiện định kỳ và lưu trữ ở một nơi an toàn, ví dụ như máy tính khác hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây.

Hy vọng điều này giúp bạn hiểu sơ lược về mysqldump và cách sử dụng nó trong việc quản lý dữ liệu trên VPS. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về bất kỳ chủ đề nào khác.

Ngoài sao lưu dữ liệu trên máy chủ bạn cũng có thể sao lưu cơ sở dữ liệu từ xa với lệnh dưới đây

mysqldump -h remote_host -u username -p password database_name > backup.sql

Trong đó:

remote_host: Địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ MySQL từ xa.

Các tham số còn lại giống như trong ví dụ ở trên.

Tuy nhiên trở lại với tiêu đề bài viết, có thể lúc bạn lệnh mysqldump sẽ gặp phải thông báo lỗi như sau:

mysqldump: Error: 'Access denied; you need (at least one of) the PROCESS privilege(s) for this operation' when trying to dump tablespaces

Nếu gặp phải lỗi như trên bạn có thể thêm vào tham số --no-tablespaces để khắc phục.

mysqldump --no-tablespaces -u username -p password database_name > backup.sql

Không gian bảng MySQL (MySQL tablespaces) là gì?

Chúng ta thường chỉ quan tâm đến các đối tượng cơ sở dữ liệu logic khi làm việc với cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, dữ liệu phải được lưu trữ vật lý ở đâu đó. Đây là nơi các không gian bảng xuất hiện. Không gian bảng là các tệp dữ liệu vật lý được lưu trữ trong hệ thống tệp máy chủ chứa dữ liệu cho một hoặc nhiều bảng và chỉ mục.

Sơ đồ dưới đây cung cấp một minh họa để bạn dễ hiểu. Đó là tài liệu từ Oracle giới thiệu về Không gian bảng, Tệp dữ liệu và Tệp điều khiển và đề cập đến cơ sở dữ liệu Oracle. Tuy nhiên, nó có thể giúp bạn hiểu cách các không gian bảng liên quan đến các đối tượng và tệp dữ liệu cơ sở dữ liệu logic.

Do đó, bạn có thể sử dụng --no-tablespaces nếu bạn không cần kết xuất thông tin vùng Bảng Table. Đây có thể là trường hợp đối với các kết xuất cơ sở dữ liệu thông thường, chẳng hạn như khi xuất cơ sở dữ liệu để di chuyển WordPress .

daotiendung

Tiến Dũng Đào chuyên quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress với hơn 5 năm phát triển theme và plugin. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch, tập võ và chia sẻ các kiến thức cho mọi người.

Bài viết liên quan