Nginx (đọc là Engine-X) là một phần mềm máy chủ web (web server) mã nguồn mở được sử dụng như một máy chủ proxy, Reverse Proxy hoạt động trung gian giữa các yêu cầu từ người dùng và máy chủ. Nó có khả năng xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời với tốc độ […]