Vũ Trụ Số - Chất lượng số!
Click live chat qua Zalo
0868017791

Tùy chỉnh WordPress

Xoá Patterns (mẫu) nếu không sử dụng Gutenberg WordPress
Hiển thị các hook đang có trên website WordPress
Ghi nhật ký tất cả các truy vấn SQL trong WordPress
Không tìm thấy mục chỉnh sửa theme/plugin trong WordPress
Cách chặn lập chỉ mục (noindex) phân trang
Code kiểm tra IP quốc gia với WC_Geolocation
Đảo ngược thứ tự hiển thị field dữ liệu – ACF
Gọi điện 0868017791
Chat ngay
Telegram