Vũ Trụ Số - Chất lượng số!
Live chat qua Zalo/Hotline
0868017791

Tùy chỉnh WordPress

Tắt thông báo xác minh email quản trị viên trong WordPress
Xóa bỏ code svg trong thẻ body từ WordPress 5.9
Giao diện CLI cho plugin WP Rocket
Tinh chỉnh và tối ưu file wp-config.php WordPress
Tăng giới hạn tải lên thư viện ảnh WordPress