Xoá Patterns (mẫu) nếu không sử dụng Gutenberg WordPress

Nếu website của bạn hoàn toàn không sử dụng Gutenberg editor và bạn cần xoá Custom post type Patterns ngay dưới mục theme (giao diện) thì có thể áp dụng code này để xoá.

Patterns trong WordPress là gì?

Nói ngắn gọn dễ hiểu đó là các mẫu template được dựng sẵn để tái sử dụng nhanh chóng khi bạn sử dụng Gutenberg, khi tạo bài viết bạn có thể lựa chọn các mẫu do WordPress cung cấp hoặc nhiều plugin khác có hỗ trợ mẫu để bạn có thể click chọn và sửa thông tin lại cho phù hợp.

Để dễ hình dung bạn có thể xem qua video sau:

Trường hợp bạn vẫn muốn sử dụng trình soạn thảo Clasic editor và cần xoá Patterns menu đi cho gọn thì sử dụng code phía dưới đây và cho vào file là xong.

// Remove WP Patterns Block
add_action('admin_init', 'vutruso_remove_wp_block_menu', 100);
function vutruso_remove_wp_block_menu() {
    remove_submenu_page( 'themes.php', 'edit.php?post_type=wp_block' );
}

Vậy là xong, hy vọng bài note nhanh sẽ giúp ích được cho nhiều người.

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
user

Yêu thích Võ thuật và Công nghệ thông tin, thích viết và chia sẽ về 2 lĩnh vực này thế thôi :D

Bài viết liên quan