Hướng dẫn cách tăng tốc website khi sử dụng plugin Elementor

Hiện tại số lượng người dùng sử dụng plugin builder Elementor ở Việt Nam tăng đột biến trong 1 năm trở lại đây, plugin này trở thành người dẫn đầu thị trường khi liên tục đưa ra các cải tiến mới và được nhiều lập trình viên phát triển các add-on hỗ trợ nhiều hơn bất cứ trình builder nào khác trên thị trường.

Tuy nhiên, Elementor tích hợp quá nhiều thứ vào trong nó nên sẽ dẫn đến rất nhiều trang web có thể tải chậm hoặc chưa biết cách để tối ưu website nên trong bài viết này sẽ chia sẽ đến bạn một số khi sử dụng plugin Elementor.

Elementor làm chậm trang web?

Tất cả chúng ta đều hiểu rõ một điều là Elementor rất dễ sử dụng, triển khai nhanh và hữu ích để tạo ra bất kỳ kiểu thiết kế nào. Tuy nhiên, về mặt hiệu suất tổng thể thì rất khó nói Elementor gây chậm trang web hay không, mà bạn phải xem xét tổng thể xem website của bạn đang gặp sự cố nào đó, có thể là do Hosting, hình ảnh lớn, sử dụng quá nhiều tệp lệnh bên ngoài, sử dụng quá nhiều plugin khác đi kèm với Elementor hoặc có thể do theme của bạn xung đột với Elementor ….

Elementor làm website tải chậm?

Một số đề xuất giúp website của bạn tải nhanh hơn

Elementor cung cấp nhiều tùy chọn và khả năng chỉnh sửa linh hoạt. Mặc dù thiết kế web bằng Elementor thực sự rất dễ dàng và nhanh chóng, nhưng nếu bạn muốn tăng tốc trang web của mình thì hãy xem các tiêu chí dưới đây.

#1 – Không sử dụng hosting miễn phí

Trong mọi trường hợp sử dụng 1 hosting mạnh với công nghệ web server mới sẽ giúp website của bạn nhanh hơn rất nhiều.

Công nghệ web mới mà bạn nên tham khảo đó là:

 • Web server: Litespeed hoặc Nginx
 • Ổ cứng lưu trữ: SSD hoặc NVMe
 • Phiên bản PHP: 7x
 • Sử dụng oject cache: Redis hoặc Memcache
 • Sử dụng giao thức kết nối mới (HTTP/2 hoặc QUIC)

#2 – Thay đổi kích thước (Hình ảnh, Video hoặc tệp GIF)

Khi upload các hình ảnh mà bạn không chú ý đến kích thước hoặc không nén các tệp đa phương tiện sẽ làm ảnh hưởng khá lớn đến website, trang web tải chậm hơn, tăng tỷ lệ thoát…

Để loại bỏ điều đó, bạn có thể sử dụng để nén hình ảnh không làm thay đổi chất lượng một cách hiệu quả nhất. Bạn có thể sử dụng plugin được Shortpixel cung cấp hoặc có thể nén thủ công qua website mà họ hỗ trợ.

#3 – Hạn chế sử dụng tập lệnh bên ngoài

Đôi khi chúng ta cần thêm một số tập lệnh bên ngoài như Google Maps, Facebook share count, Instagram hoặc nhiều file js khác được nhúng vào website của bạn. Nếu không thực sự cần thiết bạn hãy loại bỏ bớt các thành phần như này sẽ giúp website của bạn đạt hiệu suất tốt nhất.

Khi kích hoạt plugin Elementor thì một số thành phần sẽ được tải cùng trang web đó là Google Fonts, Font Awesome và EIcons, bạn có thể dễ dàng loại bỏ Google Fonts, Font Awesome và EIcons bằng cách thêm đoạn code sau vào file functions.php

1 – Loại bỏ Google Fonts

/*--- Xóa Google Fonts ---*/
add_filter( 'elementor/frontend/print_google_fonts', '__return_false' );

Đây là một ví dụ về phông chữ google được tải cục bộ và từ một yêu cầu bên ngoài khi sử dụng plugin Elementor

2 – Loại bỏ Font Awesome

Theo mặc định, Elementor sẽ load Font Awesome, nếu bạn không sử dụng Font Awesome hoặc theme của bạn đã hỗ trợ thì có thể tắt chúng bằng cách thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php

/*--- Remove Font Awesome ---*/
add_action( 'elementor/frontend/after_register_styles',function() {
  foreach( [ 'solid', 'regular', 'brands' ] as $style ) {
    wp_deregister_style( 'elementor-icons-fa-' . $style );
  }
}, 20 );

3 – Loại bỏ Eicons (Elementor icons)

add_action( 'elementor/frontend/after_enqueue_styles', 'vutruso_js_dequeue_eicons' );
function vutruso_js_dequeue_eicons() {
 
 // Don't remove it in the backend
 if ( is_admin() || current_user_can( 'manage_options' ) ) {
    return;
 }
 wp_dequeue_style( 'elementor-icons' );
}

Ngoài ra nếu sử dụng Elementor thì bạn cũng nên xóa Gutenberg CSS bằng cách thêm đoạn code này vào file functions.php luôn.

//Remove Gutenberg Block Library CSS from loading on the frontend
function vutruso_remove_wp_block_library_css(){
 wp_dequeue_style( 'wp-block-library' );
 wp_dequeue_style( 'wp-block-library-theme' );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'vutruso_remove_wp_block_library_css' );

#4 – Đừng sử dụng quá nhiều plugin trên website của bạn

Hệ sinh thái WordPress đang thống trị 34% web toàn thế giới. Để quản lý nền tảng khổng lồ này, có rất nhiều plugin có sẵn trong WordPress. Nên nhớ không phải tất cả plugin sẽ giúp ích cho bạn.

Việc sử dụng quá nhiều plugin trên trang web khiến trang web tải chậm. Vì vậy, bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng bất kỳ plugin nào.

#5 – Chọn chủ đề (WordPress theme) phù hợp

Một chủ đề tốt sẽ không làm chậm một trang web, nhưng tiếc là rất nhiều chủ đề làm chậm Elementor, hiện tại có rất nhiều theme tương thích tốt với Elementor mà bạn có thể tìm trên themeforest hoặc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

#6 – Tạo cache cho website

Hầu như website nào cũng cần cache để giảm tải cho máy chủ và giúp truy xuất dữ liệu và phân phối cho khách truy cập nhanh hơn, một số plugin bạn có thể lựa chọn cài đặt tùy thuộc vào web server bạn đang sử dụng như.

– Plugin dành cho web server chạy với Nginx: WP-Rocket (trả phí), WP Super Cache , W3 Total Cache , WP Fastest Cache , Hummingbird , Swift Performance.
– Plugin dành cho web server chạy với Litespeed, Apache: Litespeed cache , WP-Rocket

#7 – Sử dụng Gzip Compression

Nếu bạn sử dụng các plugin tối ưu cho WordPress thì có thể plugin sẽ hỗ trợ Gzip nhưng bạn cũng có thể sử dụng đoạn code dưới đây

<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml 
 
 # Remove browser bugs (only needed for ancient browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

#8 – Bật Browser Caching (Cache-Control và Expires Headers)

Bộ nhớ đệm cho phép bạn yêu cầu trình duyệt của khách truy cập lưu trữ nội dung tĩnh trên máy tính cục bộ ở các lần trước giúp tăng tốc độ truy cập nhanh chóng.

Để kiểm soát hành vi lưu vào bộ nhớ đệm của trình duyệt, bạn có thể sử dụng hai mục:

– Kiểm soát bộ nhớ đệm (Cache-control)
– Tiêu đề hết hạn (Expires headers)

Hai thiếp lập này cho phép trình duyệt của khách truy cập biết thời gian lưu trữ một số loại tệp nhất định trong bộ nhớ cache của trình duyệt. Ví dụ: “lưu trữ hình ảnh PNG trong 30 ngày”.

Cả hai cách đều đạt được hiệu quả như nhau, nhưng kiểm soát bộ nhớ cache là tùy chọn mới hơn và linh hoạt hơn. Bạn có thể sử dụng cả hai – chỉ cần đảm bảo sao cho phù hợp.

Có hai cách để thêm cache-control hoặc expires headers

– Sử dụng Plugin
– Dùng code phía dưới

Apache cache-control (.htaccess):

<filesMatch ".(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|svg|js|css|swf)$">
    Header set Cache-Control "max-age=84600, public"
</filesMatch>  

Apache expires headers (.htaccess):

## START ADD EXPIRES HEADERS ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType image/svg "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>
## END ADD EXPIRES HEADERS ## 

Nginx cache-control:

location ~* \.(js|css|png|jpg|jpeg|gif|svg|ico)$ {
 expires 30d;
 add_header Cache-Control "public, no-transform";
}  

Nginx expires headers:

location ~* \.(jpg|jpeg|gif|png|svg)$ {
    expires 365d;
  }
 
  location ~* \.(pdf|css|html|js|swf)$ {
    expires 2d;
  }

Kết luận

Ở trên là một số lời khuyên để bạn tăng tốc website khi sử dụng Elementor, để tối ưu website toàn diện bạn cần sử dụng đến nhiều mẹo khác như

 • Plugin tối ưu cho website
 • Tải file js, css có điều kiện
 • Tối ưu database cho website
 • Tối ưu js, css và nén html

và còn rất nhiều kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng của chúng tôi để được trải nghiệm hoặc bạn cũng có thể đọc bài viết chi tiết về cách tăng tốc WordPress

Nếu có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào bạn có thể gửi email cho chúng tôi hoặc comment để được trợ giúp. Xin cảm ơn.

Từ khóa
Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
Đã copy
daotiendung

Tiến Dũng Đào chuyên quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress với hơn 5 năm phát triển theme và plugin. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch, tập võ và chia sẻ các kiến thức cho mọi người.

Bài viết liên quan