Hiển thị số lượng sản phẩm trong menu danh mục WooCommerce

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn nhanh cách để bạn hiển thị ra danh mục sản phẩm WooCommerce bên trong giao diện quản trị /wp-admin/nav-menus.php sau đó sẽ hiển thị số lượng sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm cụ thể để bạn có cái nhìn trực quan hơn thay vì phải vào phần danh mục sản phẩm để xem.

Hiển thị danh mục sản phẩm trong phần menu quản trị

Lôi danh mục sản phẩm ra ngoài menu quản trị website ví dụ https://vutruso.com/wp-admin/nav-menus.php bạn có thể làm như hình phía dưới.

Để show danh mục sản phẩm ra ngoài phần giao diện > menu thì bạn có thể click vào Tuỳ chọn hiển thị ở góc phải màn hình > tích chọn vào Danh mục sản phẩm là chúng sẽ hiển thị ở phần menu quản trị viên.

Click vào ảnh để xem rõ hơn

Hiển thị số lượng sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm WooCommerce

Như bạn biết danh mục sản phẩm trong WooCommerce dùng để nhóm các sản phẩm cùng loại với nhau vào chung 1 danh mục, nếu tinh ý thì ở hình ảnh bên trên bạn sẽ thấy mỗi danh mục sẽ hiển thị số lượng sản phẩm nằm trong đó như vậy rất tiện lợi và trực quan để bạn thêm vào menu nhất là đối với các website có nhiều danh mục sản phẩm.

Bắt tay add code để hiển thị số lượng sản phẩm nằm trong danh mục sản phẩm WooCommerce trong menu quản trị viên nào.

Để show ra số lượng sản phẩm nằm trong danh mục WooCommerce bạn hãy cho code sau vào file functions.php là xong.

// Tinh so luong san pham trong menu /wp-admin/nav-menus.php
function vutruso_count_product_menu_item($menu_item) {
  if (is_admin() && $menu_item->type === 'taxonomy' && $menu_item->object === 'product_cat') {
    $term = get_term($menu_item->object_id, 'product_cat');
    if (!is_wp_error($term) && !empty($term)) {
      $menu_item->title .= ' (' . $term->count . ' sản phẩm)';
    }
  }
  return $menu_item;
}
add_filter('wp_setup_nav_menu_item', 'vutruso_count_product_menu_item');

Ngoài ra, nếu bạn muốn hiện số lượng bài viết trong chuyên mục (category) post type thì có thể sử dụng code dưới đây.

function vutruso_post_count_to_menu_item($menu_item) {
  if (is_admin() && $menu_item->type === 'taxonomy' && $menu_item->object === 'category') {
    $term = get_term($menu_item->object_id, 'category');
    if (!is_wp_error($term) && !empty($term)) {
      $menu_item->title .= ' (' . $term->count . ' bài viết)';
    }
  }
  return $menu_item;
}
add_filter('wp_setup_nav_menu_item', 'vutruso_post_count_to_menu_item');

Vậy là xong, với các web cơ bản ít sản phẩm chắc cũng không cần sử dụng cái này nhưng nếu website của bạn nhiều sản phẩm, nhiều danh mục sản phẩm và hay điều chỉnh mục menu thì có thể sử dụng để có cái nhìn trực quan hơn.

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
user

Yêu thích Võ thuật và Công nghệ thông tin, thích viết và chia sẽ về 2 lĩnh vực này thế thôi :D

Bài viết liên quan