Tự động hủy đơn hàng WooCommerce sau 1 giờ nếu không thanh toán

Nếu khách hàng đặt hàng nhưng không thanh toán thì bạn có thể vào phần quản lý đơn hàng để huỷ chúng đi nhưng như thế sẽ rất mất thời gian nếu website của bạn có lượng khách đặt hàng nhiều, bài viết này sẽ chia sẽ code giúp bạn làm việc này hoàn toàn tự động.

function vutruso_cancel_failed_pending_order_event( $order_id ) {
  if ( ! wp_next_scheduled( 'vutruso_cancel_failed_pending_order_after_one_hour', array( $order_id ) ) ) {
   wp_schedule_single_event( time() + 3600, 'vutruso_cancel_failed_pending_order_after_one_hour', array( $order_id ) );
  }
}
 
add_action( 'vutruso_cancel_failed_pending_order_after_one_hour', 'vutruso_cancel_order' );
 
function vutruso_cancel_order( $order_id ) {
  $order = wc_get_order( $order_id );
  wp_clear_scheduled_hook( 'vutruso_cancel_failed_pending_order_after_one_hour', array( $order_id ) );
  if ( $order->has_status( array( 'pending' ) ) ) { 
   $order->update_status( 'cancelled', 'Tự động huỷ đơn hàng sau 1h nếu không được thanh toán' );
  }
}

Trên đây là đoạn code tự động hủy đơn hàng trong WooCommerce.

Ý nghĩa của code như sau:

Trạng thái đơn hàng là pending woocommerce_order_status_pending, hàm vutruso_cancel_failed_pending_order_event được gọi, hàm vutruso_cancel_failed_pending_order_event sẽ tạo ra sự kiện bị trì hoãn để hủy đơn hàng sau một giờ.

Hàm vutruso_cancel_failed_pending_order_event kiểm tra xem sự kiện bị hủy đã được lên lịch cho đơn hàng được chỉ định hay chưa, nếu chưa nó sẽ tạo một sự kiện có độ trễ một giờ.

Sau khi thời gian được chỉ định, hàm vutruso_cancel_order được gọi, hàm này sẽ hủy đơn đặt hàng nếu trạng thái của nó vẫn là “đang chờ xử lý”.

Hàm vutruso_cancel_order truy xuất một đối tượng đơn hàng theo ID đơn hàng và xóa sự kiện hủy đang chờ xử lý cho đơn hàng, nếu trạng thái đơn hàng vẫn đang chờ xử lý thì cập nhật trạng thái là cancelled

Bạn có thể sử dụng code trên trên website của bạn để tự động hủy đơn đặt hàng trong WooCommerce, áp dụng được cả khi bạn không sử dụng quản lý hàng tồn kho hoặc chỉ muốn hủy một số trạng thái đơn hàng nhất định.

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
Đã copy
vutruso

Vũ Trụ Số chuyên cung cấp hosting cho WordPress, dịch vụ thiết kế website, quản trị website cho doanh nghiệp, dịch vụ quảng cáo Google, quảng cáo Facebook, các dịch vụ bảo mật website WordPress, tăng tốc website WordPress

Bài viết liên quan