Tự động xóa cache ở plugin Swift Performance

Swift Performance là plugin bộ nhớ đệm cũng được nhiều dùng yêu thích. Bạn có thể dùng thử Swift Performance Lite miễn phí từ kho lưu trữ WordPress.

Swift Performance là một plugin và cache cho các trang web WordPress. Nó giúp tăng tốc độ tải trang, cải thiện thời gian phản hồi và giảm tải cho máy chủ của bạn.

Plugin này cung cấp nhiều tính năng hữu ích để tối ưu hóa trang web của bạn. Dưới đây là một số tính năng chính của Swift Performance:

Minify và gộp file CSS và JavaScript: Plugin này tự động nén và gộp các file CSS và JavaScript để giảm kích thước file và số lượng request từ máy khách.

Lazy Load: Swift Performance hỗ trợ Lazy Load cho hình ảnh và iframe. Điều này có nghĩa là chỉ khi người dùng cuộn xuống và cần nhìn thấy hình ảnh hoặc nội dung iframe thì nó mới được tải xuống.

Cache mạnh mẽ: Plugin này cung cấp tính năng cache động và cache tĩnh để tăng tốc độ tải trang. Nó có thể cache các trang, bài viết, danh mục, widget, AJAX và nhiều hơn nữa.

Tối ưu hóa hình ảnh: Swift Performance có tích hợp công cụ tối ưu hóa hình ảnh để giảm kích thước hình ảnh mà không làm mất chất lượng. Điều này giúp giảm thời gian tải trang và tiết kiệm băng thông.

Preload và Prefetch: Plugin cho phép bạn cấu hình preload và prefetch để tải trước các tài nguyên như CSS, JavaScript, hình ảnh và các liên kết khác để cải thiện thời gian tải trang.

Quản lý bộ nhớ cache: Swift Performance cho phép bạn quản lý bộ nhớ cache của plugin một cách dễ dàng. Bạn có thể xóa cache, làm mới cache hoặc xóa cache của các trang cụ thể.

Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu: Plugin này cung cấp tính năng tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để loại bỏ dữ liệu không cần thiết và cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu.

Swift Performance là một công cụ mạnh mẽ để tăng tốc độ và của bạn. Tuy nhiên, nhớ rằng việc cấu hình plugin này có thể phức tạp và yêu cầu kiến thức về tối ưu hóa hiệu suất và WordPress.

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng code để lên lịch dọn dẹp cache tự động khi sử dụng plugin Swift Performance

Phía dưới là 1 số đoạn code để xoá cache tự động bằng code lập trình thay cho xoá bằng các tuỳ trong trong plugin

Nếu bạn cho đoạn mã dưới vào một functions.php để thực thi thì toàn bộ cache trong plugin Swift Performance sẽ được xoá

if (class_exists('Swift_Performance_Cache')) {
	Swift_Performance_Cache::clear_all_cache();
}

Xóa cache và tạo lại cache

1. Code để xoá toàn bộ Swift Performance Warmup Table

// Remove the Swift Performance Warmup Table
global $wpdb;
$wpdb->query('DROP TABLE IF EXISTS ' . SWIFT_PERFORMANCE_TABLE_PREFIX . 'warmup');
delete_option(SWIFT_PERFORMANCE_TABLE_PREFIX . 'db_version');

// Remove the transient so we can prebuild the url again
delete_transient('swift_performance_initial_prebuild_links');

2. Build lại warmup table

if (class_exists('Swift_Performance_Cache')) {
	Swift_Performance::db_install();
	Swift_Performance::get_prebuild_urls();
}

Kết hợp các phần trên lại thành 1 chức năng

Sau khi hiểu được các khái niệm và chức năng đơn giản ở trên, chúng ta hãy gộp nó lại. Và tôi sẽ thực thi chức năng này với để chúng hoạt động theo lịch trình đã định

// Hook chay WP Cronjob moi ngay luc 5h sang
add_action( 'vutruso_daily','clear_swift_performance_cache' );
function clear_swift_performance_cache() {
	if (class_exists('Swift_Performance_Cache')) {
		global $wpdb;
		$wpdb->query('DROP TABLE IF EXISTS ' . SWIFT_PERFORMANCE_TABLE_PREFIX . 'warmup');
		delete_option(SWIFT_PERFORMANCE_TABLE_PREFIX . 'db_version');
		delete_transient('swift_performance_initial_prebuild_links');
		Swift_Performance::db_install();
		Swift_Performance_Cache::clear_all_cache();
		Swift_Performance::get_prebuild_urls();
	}
}

Code tạo custom cron

// Register a new cron schedule with 86400 seconds interval
add_filter( 'cron_schedules', 'add_vutruso_cron_schedule' );
function add_vutruso_cron_schedule( $schedules ) { 
	if(!isset($schedules["vutruso_daily"])){
		$schedules['vutruso_daily'] = array(
			'interval' => 86400,
			'display'  => esc_html__( 'VUTRUSO run every day' ), );
	}
	return $schedules;
}

// Schedule custom job, execute everyday at 00:00:05 (Timezone HCMC)
// This timing is to ensure the 1st visitor visit my site will be after a new day based on my promotion behaviour (start date + end date)
if ( ! wp_next_scheduled( 'vutruso_daily' ) ) {
	wp_schedule_event( strtotime('00:00:05 Asia/Ho_Chi_Minh'), 'vutruso_daily', 'vutruso_daily' );
}

Như vậy là xong, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho nhiều người sử dụng plugin Swift Performance

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
vutruso

Vũ Trụ Số chuyên cung cấp hosting cho WordPress, dịch vụ thiết kế website, quản trị website cho doanh nghiệp, dịch vụ quảng cáo Google, quảng cáo Facebook, các dịch vụ bảo mật website WordPress, tăng tốc website WordPress

Bài viết liên quan