Dù jQuery bị khá nhiều người chê là gây ra các vấn đề về hiệu suất nhưng jQuery vẫn là một thư viện JavaScript được sử dụng rộng rãi giúp đơn giản hóa việc duyệt và thao tác tài liệu HTML, xử lý sự kiện … Mặc dù nó cung cấp một API tiện lợi […]