Vũ Trụ Số - Chất lượng số!
Click live chat qua Zalo
0868017791

Công cụ tính thuế online

Tính thuế đã có VAT hoặc chưa có % VAT

Bạn có thể nhập thông tin vào form phía dưới để tính thuế trước hoặc sau thuế 1 cách nhanh chóng.

Kết quả:
- Số tiền chưa thuế: 0
- Thuế VAT: 0
- Số tiền sau thuế: 0

Công cụ tính thuế VAT ngược (giá đã có thuế VAT), thuế suất thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT), công thức tính giá chưa thuế VAT.


Tính thuế GTGT "ngược"

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế tiêu thụ gián thu được áp dụng trên giá trị gia tăng của hàng hóa và dịch vụ tại mỗi giai đoạn của quá trình sản xuất và phân phối. Đối với việc tính thuế GTGT "ngược", tức là khi bạn biết giá bán đã bao gồm thuế GTGT và bạn muốn tính ra giá trị gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi thuế GTGT được áp dụng.

Giá chưa có thuế = Giá đã bao gồm thuế/(1+%thuế suất)

Ví dụ

Giá chưa thuế = Giá đã có thuế /(1+10%)=7.530.000/(1+10%)= 6.845.455

Thuế =6.845.455x10%= 684.545


Tính thuế GTGT "xuôi"

Để tính thuế GTGT "xuôi", tức là tính thuế dựa trên giá trị gốc của hàng hóa hoặc dịch vụ (chưa bao gồm thuế GTGT) và áp dụng thuế suất GTGT lên giá trị đó.

* Số tiền trước thuế (gốc) = Số tiền sau thuế/(1 + (%VAT/100))

* Tiền thuế = Số tiền trước thuế (gốc) x %VAT/100

Ví dụ

Số tiền sau thuế là 12.000.000đ

% VAT là 10

Như vậy, số tiền trước thuế = 12.000.000/(1+10/100) = 10.909.091

Tiền thuế = 10.909.091 x 10/100 = 1.090.909

Gọi điện 0868017791
Chat ngay