Mới đây tôi có tìm hiểu và viết một Shell Script đơn giản để tự động export database website chạy trên VPS Linux sau đó đồng bộ dữ liệu lên trên Google drive, bởi tôi mới tìm hiểu viết code lập trình shell nên có phần lúng túng trong việc check thư mục tồn tại […]