Vũ Trụ Số - Chất lượng số!
Click live chat qua Zalo
0868017791

Code Snippets

Code xoá dns-prefetch s.w.org trong WordPress
Xoá toàn bộ feed post, page và sản phẩm trong WordPress
Thêm class css vào Tag Cloud WordPress
Defer CSS loading cho website WordPress không cần plugin
Xoá thẻ p rỗng trong bài viết WordPress
Code tự động thêm width height cho hình ảnh website
Thêm nút tăng giảm số lượng + – vào WooCommerce
Chặn username hoặc email đăng nhập vào website
Code chuyển tag thành hashtags trong WordPress
Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện
Xoá menu trong phần quản trị WordPress
Gọi điện 0868017791
Chat ngay