Xoá bỏ hoàn toàn database của plugin Elementor Page Builder

Elementor chắc không còn xa lại với nhiều người, nó là một plugin giúp chủ website dựng trang web (page builder) trực quan và không cần kiến thức về mã hóa (coding).

Với Elementor, người dùng có thể tạo và chỉnh sửa các trang web WordPress một cách linh hoạt và dễ dàng. Giao diện kéo và thả của nó cho phép bạn xây dựng trang web bằng cách kéo các thành phần (widgets) hoặc các khối (blocks) vào khu vực làm việc và tùy chỉnh chúng theo ý muốn. Các thành phần này có thể bao gồm các phần tử như văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, nút bấm, biểu mẫu liên hệ và nhiều hơn nữa.

Elementor cung cấp một loạt các tính năng và công cụ để điều chỉnh giao diện, font chữ, màu sắc, và căn chỉnh bố cục một cách linh hoạt. Nó cũng cho phép bạn xem trước trực tiếp những thay đổi bạn thực hiện trên trang web, giúp bạn tạo ra trang web một cách nhanh chóng và thú vị.

Với sự phổ biến và linh hoạt của mình, Elementor đã trở thành một trong những công cụ dựng trang web phổ biến nhất cho người dùng WordPress, giúp tạo ra các trang web chuyên nghiệp mà không cần có kiến thức kỹ thuật sâu.

Tuy nhiên gần đây 1 số khách hàng của tôi lo lắng về vấn đề bảo mật cũng như muốn đổi trình builder khác hoặc theme khác không sử dụng builder cho nhẹ nên đã yêu cầu xoá bỏ plugin nên trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách để xoá toàn bộ database liên quan tới plugin Elementor

Miễn trừ trách nhiệm, trước khi thao tác với cơ sở dữ liệu bạn nên backup lại trước, để nếu có mệnh hệ gì thì còn có cái mà khôi phục.

Xoá bỏ database của plugin Elementor

Khi bạn gỡ cài đặt plugin khỏi WordPress, rất nhiều plugin có thể còn sót lại trong cơ sở dữ liệu. Điều này làm cho cơ sở dữ liệu trở nên cồng kềnh và có thể làm chậm các truy vấn. Như đã nói ở trên gần đây tôi đã chuyển một trang web từ Elementor sang Generator Blocks để cải thiện hiệu suất nên đương nhiên tôi phải dọn dẹp cơ sở dữ liệu.

Hướng dẫn này dành cho việc xoá bỏ hoàn toàn cơ sở dữ liệu liên quan đến Elementor gồm: options table, postmeta, usermeta tableposts table

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ đề cập đến

 • Xóa các plugin và tệp Elementor
 • Xóa các loại bài đăng Elementor (Elementor post types)
 • Xóa phân loại Elementor (Elementor taxonomy)
 • Xóa meta_key Elementor khỏi usermeta và postmeta
 • Xóa các tùy chọn mồ côi Elementor khỏi wp_options

Tôi thực hiện các công việc này thông qua SSH nên để thực hiện theo bạn cần sử dụng VPS và có tài khoản đăng nhập vào SSH + cài đặt WP-CLI

Xóa các tệp và plugin Elementor

Xóa các plugin Elementor – việc này không bao gồm bất kỳ tiện ích bổ sung hoặc plugin bổ sung bằng

wp plugin delete elementor --allow-root
wp plugin delete elementor-pro --allow-root

Xóa thư mục tải lên Elementor

rm -rf wp-content/uploads/elementor

Xóa các loại bài đăng Elementor

Liệt kê các loại bài đăng và xem Elementor có trong đó không

wp post-type list --allow-root | grep elementor

không có kết quả, hãy tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu

wp db query "SELECT DISTINCT(post_type) FROM $(wp db prefix --allow-root)posts" --allow-root

elementor_library được tìm thấy.

+———————+
| post_type |
+———————+
| amn_exact-metrics |
| attachment |
| custom_css |
| customize_changeset |
| download |
| edd_log |
| edd_payment |
| elementor_library |
| gp_elements |
| nav_menu_item |
| oembed_cache |
| page |
| post |
| pretty-link |
| revision |
| wpcf7_contact_form |
+———————+

Bây giờ bạn có thể xóa tất cả các elementor_library bài viết

Hãy liệt kê chúng trước

wp post list --post_type=elementor_library --post_status=draft,revision,publish --allow-root

Output

+-----+---------------------+---------------------+---------------------+-------------+
| ID | post_title     | post_name      | post_date      | post_status |
+-----+---------------------+---------------------+---------------------+-------------+
| 217 | Default Kit     | default-kit     | 2020-03-08 00:05:51 | publish   |
| 112 | WP Bullet Minify  | wp-bullet-minify  | 2016-12-10 22:13:29 | publish   |
| 64 | Works with template | works-with-template | 2016-10-30 20:02:04 | publish   |
| 18 | Home Final Final  | home-final-final  | 2016-10-26 13:52:42 | publish   |
+-----+---------------------+---------------------+---------------------+-------------+

Để xóa những thứ này, chúng ta phải sử dụng --force nếu không bạn sẽ gặp lỗi

Warning: Posts of type ‘elementor_library’ do not support being sent to trash.
Please use the –force flag to skip trash and delete them permanently.

Đây là lệnh xóa mọi bài đăng elementor_library bằng WP-CLI

wp post delete $(wp post list --post_type=elementor_library --post_status=draft,revision,publish --allow-root --skip-plugins --format=ids) --force --allow-root

Đầu ra

Success: Deleted post 217.
Success: Deleted post 112.
Success: Deleted post 64.
Success: Deleted post 18.

Xoá Elementor Taxonomy

Khi tìm kiếm cơ sở dữ liệu, tôi phát hiện ra rằng có các tham chiếu Elementor trong các bảng phân loại, vì vậy hãy đảm bảo rằng chúng ta cũng có được những tham chiếu đó! Đây là kết quả tìm kiếm cơ sở dữ liệu cho chuỗi phần tử.

wp_posts:post_type
18:elementor_library
wp_posts:post_type
64:elementor_library
wp_posts:post_type
112:elementor_library
wp_posts:post_type
217:elementor_library
wp_term_taxonomy:taxonomy
5:elementor_library_type
wp_term_taxonomy:taxonomy
6:elementor_library_type

Đếm các hàng Elementor trong bảng phân loại

wp db query "SELECT COUNT(*) AS ElementorTaxonomy FROM $(wp db prefix --allow-root)term_taxonomy WHERE taxonomy LIKE '%elementor%'" --allow-root

Output

+-------------------+
| ElementorTaxonomy |
+-------------------+
|         2 |
+-------------------+

Bây giờ chúng ta có thể xóa chúng

wp db query "DELETE FROM $(wp db prefix --allow-root)term_taxonomy WHERE taxonomy LIKE '%elementor%'" --allow-root

Xoá Elementor postmeta

Liệt kê các hàng meta_key từ bảng postmeta có chứa phần tử chuỗi.

wp db query "SELECT DISTINCT(meta_key) FROM $(wp db prefix --allow-root)postmeta" --allow-root | grep elementor

Output

_elementor_data
_elementor_edit_mode
_elementor_template_type
_elementor_version
_elementor_conditions
_elementor_page_settings
_elementor_pro_version
_elementor_template_widget_type
_elementor_global_widget_included_posts
_elementor_template_sub_type
_elementor_popup_display_settings
_elementor_source_image_hash
_elementor_controls_usage
_elementor_css

Đếm xem có bao nhiêu Elementor Postmeta

wp db query "SELECT COUNT(*) AS ElementorPostMeta FROM $(wp db prefix --allow-root)postmeta WHERE meta_key LIKE '%elementor%'" --allow-root

Output

+-------------------+
| ElementorPostMeta |
+-------------------+
|        52 |
+-------------------+

Xoá tất cả Elementor postmeta

wp db query "DELETE FROM $(wp db prefix --allow-root)postmeta WHERE meta_key LIKE '%elementor%'" --allow-root

Xoá Elementor usermeta

Check xem có bao nhiêu usermeta

wp db query "SELECT DISTINCT(meta_key) FROM wp_usermeta" --allow-root | grep elementor

Output

elementor_introduction
elementor_admin_notices
wp_elementor_connect_common_data

Xoá orphan meta_keys trong Elementor

wp db query "DELETE FROM $(wp db prefix --allow-root)usermeta WHERE meta_key LIKE '%elementor%'" --allow-root

Xoá Elementor Options

Liệt kê các tùy chọn thuộc Elementor

wp option list --field=option_name --allow-root | grep elementor

Output

elementor_active_kit
elementor_allow_svg
elementor_allow_tracking
elementor_beta
elementor_clear_cache
elementor_connect_site_key
elementor_container_width
elementor_controls_usage
elementor_cpt_support
elementor_css_print_method
elementor_custom_icon_sets_config
elementor_default_generic_fonts
elementor_disable_color_schemes
elementor_disable_typography_schemes
elementor_edit_buttons
elementor_editor_break_lines
elementor_enable_inspector
elementor_exclude_user_roles
elementor_font_awesome_pro_kit_id
elementor_fonts_manager_fonts
elementor_fonts_manager_font_types
_elementor_general_settings
_elementor_global_css
elementor_global_image_lightbox
elementor_icon_manager_needs_update
_elementor_installed_time
elementor_library_category_children
elementor_load_fa4_shim
elementor_log
elementor_maintenance_mode_exclude_mode
elementor_maintenance_mode_exclude_roles
elementor_maintenance_mode_mode
elementor_maintenance_mode_template_id
elementor_page_title_selector
elementor_pro_activecampaign_api_key
elementor_pro_activecampaign_api_url
elementor_pro_convertkit_api_key
elementor_pro_donreach_api_key
elementor_pro_donreach_api_url
elementor_pro_drip_api_token
elementor_pro_facebook_app_id
elementor_pro_getresponse_api_key
_elementor_pro_installed_time
elementor_pro_license_key
elementor_pro_mailchimp_api_key
elementor_pro_mailerlite_api_key
elementor_pro_recaptcha_secret_key
elementor_pro_recaptcha_site_key
elementor_pro_recaptcha_v3_secret_key
elementor_pro_recaptcha_v3_site_key
elementor_pro_recaptcha_v3_threshold
elementor_pro_theme_builder_conditions
elementor_pro_tracker_notice
elementor_pro_upgrades
elementor_pro_version
elementor_remote_info_feed_data
elementor_remote_info_library
elementor_remote_info_templates_data
elementor_replace_url
elementor_reset_api_data
elementor_rollback
elementor_rollback_pro
elementor_rollback_pro_separator
elementor_scheme_color
elementor_scheme_color-picker
_elementor_scheme_last_updated
elementor_scheme_typography
_elementor_settings_update_time
elementor_space_between_widgets
elementor_stretched_section_container
elementor_tracker_last_send
elementor_tracker_notice
elementor_typekit-kit-id
elementor_upgrades
elementor_use_mini_cart_template
elementor_validate_api_data
elementor_version
elementor_viewport_lg
elementor_viewport_md
plugin_last_upgraded_date_elementor
plugin_last_upgraded_date_elementor-pro-elementor-pro-php
plugin_last_upgraded_version_elementor
plugin_last_upgraded_version_elementor-pro-elementor-pro-php
widget_elementor-library

Đếm xem có bao nhiêu options

wp db query "SELECT COUNT(*) AS ElementorOptions FROM $(wp db prefix --allow-root)options WHERE option_name LIKE '%elementor%'" --allow-root

Bạn có thể tính xem có bao nhiêu autoload với lệnh

wp db query "SELECT COUNT(*) AS ElementorAutoloaded FROM $(wp db prefix --allow-root)options WHERE option_name LIKE '%elementor%' AND autoload='yes'" --allow-root

Output

+---------------------+
| ElementorAutoloaded |
+---------------------+
|         75 |
+---------------------+

Xóa tất cả cài đặt Elementor khỏi bảng wp_options

wp db query "DELETE FROM $(wp db prefix --allow-root)options WHERE option_name LIKE '%elementor%'" --allow-root

Phía trên là code chi tiết, bạn có thể sử dụng shell script dưới đây để chạy là xong.

#!/usr/bin/env/bash
# Purpose - clean Elementor leftover database rows from WordPress

# deactivate and delete
wp plugin deactivate elementor --allow-root
wp plugin deactivate elementor-pro --allow-root
wp plugin delete elementor --allow-root
wp plugin delete elementor-pro --allow-root

# clean up leftover Elementor uploads
rm -rf wp-content/uploads/elementor

# taxonomy

wp db query "DELETE FROM $(wp db prefix --allow-root)term_taxonomy WHERE taxonomy LIKE '%elementor%'" --allow-root

# custom post types
wp post delete $(wp post list --post_type=elementor_library --post_status=draft,revision,publish --allow-root --skip-plugins --format=ids) --force --allow-root

# postmeta
wp db query "DELETE FROM $(wp db prefix --allow-root)postmeta WHERE meta_key LIKE '%elementor%'" --allow-root

# usermeta

wp db query "DELETE FROM $(wp db prefix --allow-root)usermeta WHERE meta_key LIKE '%elementor%'" --allow-root

# options
wp db query "DELETE FROM $(wp db prefix --allow-root)options WHERE option_name LIKE '%elementor%'" --allow-root

Tham khảo wp-bullet

Từ khóa
vutruso

Vũ Trụ Số chuyên cung cấp hosting cho WordPress, dịch vụ thiết kế website, quản trị website cho doanh nghiệp, dịch vụ quảng cáo Google, quảng cáo Facebook, các dịch vụ bảo mật website WordPress, tăng tốc website WordPress

Bài viết liên quan