Bật review (đánh giá) sản phẩm WooCommerce

Thực ra bài viết này phải có tên là Bulk bật review sản phẩm WooCommerce 🙂 vì code phía dưới sẽ bật review cho toàn bộ sản phẩm nếu như website của bạn bị tắt thủ công khi đăng bài sản phẩm. Dưới đây là thông tin chi tiết.

Khi soạn thảo bài viết bạn sẽ có quyền tắt tính năng review sản phẩm bằng cách uncheck mục Enable reviews như ảnh dưới

Mình gặp trường hợp toàn bộ sản phẩm đều không chọn Enable reviews thì dù bạn có bật global review tại mục Enable product reviews thì review vẫn không thể hiện ở phần chi tiết bài viết.

Như trên đã rõ vấn đề, nếu bạn gặp vấn đề trên thì có thể cho code phía dưới vào file functions.php lưu lại để bật review cho sản phẩm

add_filter( 'comments_open', 'vutruso_force_enable_reviews', 9999, 2 );
function vutruso_force_enable_reviews( $enable, $post_id ) {
   if ( 'product' === get_post_type( $post_id ) ) {
      $enable = true;
   }
   return $enable;
}

Sau khi thêm vào và lưu lại bạn có thể vào trang chi tiết sản phẩm để xem mục đánh giá sẽ được hiển thị. Nếu bạn cần 1 plugin review sản phẩm đẹp thì có thể xem qua

Xin cảm ơn.

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
user

Yêu thích Võ thuật và Công nghệ thông tin, thích viết và chia sẽ về 2 lĩnh vực này thế thôi :D

Bài viết liên quan