Vũ Trụ Số - Chất lượng số!
Live chat qua Zalo/Hotline
0868017791

Danh sách bài viết của Tiến Dũng Đào

Thêm Avatar cho tác giả WordPress thay thế cho Gravatar
Hướng dẫn tạo Popup Modal sử dụng jQuery
Cách tắt tự động cập nhật WordPress (theme, plugin, core)
Tự động đổi tên hình ảnh khi tải lên WordPress