Lấy danh mục sản phẩm hiện tại trong WooCommerce

Lấy danh mục sản phẩm hiện tại sẽ khá khó khăn với người mới nên đây là bài viết note và cũng như bài viết chia sẽ nhanh cách để bạn lấy danh mục của sản phẩm hiện tại (Product category in current product) mà bạn muốn một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Dưới đây là đoạn code ngắn gọn để bạn lấy được danh mục sản phẩm hiện tại trong Woocommerce

$product_id = get_the_ID();
$product_categories = wp_get_post_terms($product_id, 'product_cat');

if (!empty($product_categories) && !is_wp_error($product_categories)) {
    foreach ($product_categories as $product_category) {
        echo '<a href="' . get_term_link($product_category->term_id) . '">' . $product_category->name . '</a>';
    }
}

Trong đó, $product_id là ID của sản phẩm hiện tại, và hàm wp_get_post_terms($product_id, 'product_cat') sẽ trả về một mảng các danh mục sản phẩm liên quan đến sản phẩm hiện tại. Cuối cùng, bạn có thể in tên và liên kết của mỗi danh mục sản phẩm bằng cách sử dụng vòng lặp foreach và hàm get_term_link()

Kết quả hiển thị sẽ cho ra anchor text với tên danh mục sản phẩm và đường dẫn tương ứng với danh mục sản phẩm của Woocommerce

Code được lấy từ dự án làm web bán nước online.

Hy vọng đoạn code sẽ giúp ích được cho nhiều người.

Từ khóa
Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
Đã copy
daotiendung

Tiến Dũng Đào chuyên quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress với hơn 5 năm phát triển theme và plugin. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch, tập võ và chia sẻ các kiến thức cho mọi người.

Bài viết liên quan