Thêm cột địa chỉ vào trang danh sách đơn đặt hàng Woocommerce

Theo mặc định trang danh sách đơn đặt hàng Woocommerce (trang được sử dụng shortcode [ woocommerce_my_account ]) sẽ không có cột địa chỉ người nhận hoặc địa chỉ thanh toán nên trong bài viết này Vũ Trụ Số sẽ hướng dẫn bạn cách đơn giản nhất để thêm tính năng nào vào website bán hàng sử dụng plugin Woocommerce.

Sau khi thêm cột địa chỉ người nhận vào trang danh sách đơn đặt hàng Woocommerce bạn sẽ có kết quả như ảnh dưới đây.

Để thêm 1 cột địa chỉ người nhận hoặc địa chỉ thanh toán vào trang danh sách đơn đặt hàng Woocommerce bạn có thể thêm đoạn code dưới đây vào file functions.php là được nhé.

function vutruso_wc_add_my_account_orders_column($columns) {
  // Mang
  $new_columns = array();
  foreach ($columns as $key => $name) {
    // $key 
    // order-date
    // order-status
    // order-total
    // order-actions
    // order-number
    $new_columns[$key] = $name;
    // Them 1 cot moi co ten Địa chỉ người nhận
    if ('order-status' === $key) {
      $new_columns['order-shipping-to'] = 'Địa chỉ người nhận';
    }
  }
  return $new_columns;
}
add_filter('woocommerce_my_account_my_orders_columns', 'vutruso_wc_add_my_account_orders_column');

function vutruso_wc_my_orders_shipping_to_column($order) {
  $shipping_address_1 = $order->get_shipping_address_1();
  $shipping_address_2 = $order->get_shipping_address_2();
  $shipping_city   = $order->get_shipping_city();
  $shipping_state   = $order->get_shipping_state();
  $shipping_postcode = $order->get_shipping_postcode();
  $shipping_country  = $order->get_shipping_country();
  $billing_address_1 = $order->get_billing_address_1();
  $billing_address_2 = $order->get_billing_address_2();
  $billing_city    = $order->get_billing_city();
  $billing_state   = $order->get_billing_state();
  $billing_postcode  = $order->get_billing_postcode();
  $billing_country  = $order->get_billing_country();
  // Neu khong co dia chi giao hang, thi set theo dia chi thanh toan
  $shipping_address = $shipping_address_1 != "" ? "{$shipping_postcode} {$shipping_state}{$shipping_city}{$shipping_address_1}{$shipping_address_2}" : "{$billing_postcode} {$billing_state}{$billing_city}{$billing_address_1}{$billing_address_2}";

  echo !empty($shipping_address) ? $shipping_address : '–';
}
add_action('woocommerce_my_account_my_orders_column_order-shipping-to', 'vutruso_wc_my_orders_shipping_to_column');

Thêm vào file chức năng của website functions.php thì bạn lưu lại và truy cập vào trang tài khoản của tôi để xem thành quả.

Chúc bạn thành công.

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
user

Yêu thích Võ thuật và Công nghệ thông tin, thích viết và chia sẽ về 2 lĩnh vực này thế thôi :D

Bài viết liên quan