Đăng bài viết mới trong WordPress bằng code PHP

Về backend thì WordPress vẫn là PHP nên việc đăng bài viết bằng code được thực hiện một cách đơn giản giành cho lập trình viên, việc đăng bài viết bằng code thường áp dụng khi cào bài viết từ website khác nhau về và xử lý code thành dạng mảng sau đó thêm vào website bằng hàm được WordPress xây dựng sẵn là wp_insert_post

Dưới đây là code PHP giúp để bài viết mới trong WordPress

<?php
// Insert post programmatically
$new_post = array(
 'post_title' => 'My new post',
 'post_content' => 'Content to insert.',
 'post_status' => 'publish',
 'post_category' => array( 8,39 )
);
 
$post_id = wp_insert_post( $new_post );
 
if( $post_id ){
 echo "Post inserted successfully with the post ID of ".$post_id;
} else {
 echo "Error, post not inserted";
}

2. Thêm bài viết vào loại bài đăng tùy chỉnh – Custom post type (CPT)

Hàm wp_insert_post cũng cho phép bạn thêm bài đăng vào các loại bài đăng tùy chỉnh. Điều này làm việc thắc mắc liệu bạn đang sử dụng loại bài đăng cho một dự án danh mục đầu tư hay một trường hợp sử dụng thích hợp.

<?php
// Insert custom post programmatically
$new_post = array(
 'post_title' => 'My new example post',
 'post_content' => 'My new content!',
 'post_status' => 'public',
 'post_type' => 'my_post_type'
);
 
$post_id = wp_insert_post( $new_post );
 
if( $post_id ){
 // Update custom field on the new post
 update_post_meta( $post_id, 'my_custom_field', 'Hello!' );
} else {
 echo "Error, post not inserted";
}

3. Cập nhật bài đăng trong WordPress sử dụng PHP

Nếu bạn muốn cập nhật các bài đăng hiện có, thật dễ dàng bằng cách thêm trường ID vào chức năng của bạn. Sử dụng ID của bất kỳ bài đăng hiện có nào sẽ cập nhật bài đăng với thông tin mới mà bạn đã đặt. Bạn có thể để nguyên bất kỳ trường nào để không sửa đổi nó. Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn cập nhật post_title, bạn sẽ muốn xóa dòng post_content trong hàm, ví dụ

<?php
// Update a post programmatically
$my_post_id = 15
$update_post = array(
 'ID' => $my_post_id,
 'post_title' => 'My new post title',
 'post_content' => 'Overwrite post content',
 'post_status' => 'public'
);

wp_insert_post( $update_post );

Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về hàm này tại đây: https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_insert_post/

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
daotiendung

Tiến Dũng Đào chuyên quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress với hơn 5 năm phát triển theme và plugin. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch, tập võ và chia sẻ các kiến thức cho mọi người.

Bài viết liên quan