Lấy data cuối trong repeater field – Advanced Custom Fields (ACF)

Trong quá trình code website và sử dụng plugin ACF | Advanced Custom Fields Plugin for WordPress mình rất hay lấy dữ liệu cuối cùng của repeat field nên viết lên đây để note và share cho những ai mới làm web cần sử dụng.

<?php
   if (have_rows('subplaats')):
       $all_fields_count = count(get_field('subplaats'));
       $fields_count = 1;
?>
    <div class="subplaats-container">
      <?php
         while (have_rows('subplaats')): the_row();
            $plaats = get_sub_field('plaats');
             echo $plaats;
            if ($fields_count == $all_fields_count) {
              echo "Field cuối";
            } else {
              echo "Field theo thứ tự mặc định";
            }
            $fields_count++;
         endwhile;
      ?>
    </div>
<?php
   endif;
?>

Đoạn code trên bạn đọc sẽ hiểu ngay thôi, ban đầu đặt field $fields_count = 1 mỗi 1 lần lấy dữ liệu ra khi dùng vòng lặp while sẽ cho $fields_count tăng lên 1 lần, $all_fields_count sẽ dùng hàm count để đếm toàn bộ row repeat field, $fields_count sẽ bằng $all_fields_count thì đó sẽ là row cuối hay field cuối trong repeat field trong ACF

Chúc bạn thành công.

Nguồn: stackoverflow

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
daotiendung

Tiến Dũng Đào chuyên quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress với hơn 5 năm phát triển theme và plugin. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch, tập võ và chia sẻ các kiến thức cho mọi người.

Bài viết liên quan