Code chuyển tag thành hashtags trong WordPress

Hashtag là một ký hiệu đặc biệt trong các mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xã hội khác, được sử dụng để đánh dấu và nhóm các bài viết có liên quan lại với nhau. Hashtag được tạo bằng cách thêm ký tự # (dấu thăng) trước một từ hoặc cụm từ không có khoảng trắng. Khi người dùng nhấp vào một hashtag, họ sẽ được chuyển đến một trang hoặc kết quả tìm kiếm chứa tất cả các bài viết được đánh dấu bằng hashtag đó.

Hashtag được sử dụng rộng rãi trong các mạng xã hội như Twitter, Instagram, Facebook và LinkedIn. Chúng giúp người dùng tìm kiếm, theo dõi và tham gia vào các chủ đề, sự kiện hoặc xu hướng cụ thể. Ngoài ra, hashtag cũng được sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội để tăng khả năng tiếp cận và tương tác của bài viết hoặc nội dung.

Trong WordPress, “tag” là một thuật ngữ để chỉ các từ khóa hoặc cụm từ được sử dụng để phân loại và nhóm các bài viết lại với nhau. Mỗi bài viết trong WordPress có thể được gắn kết với một hoặc nhiều tag, giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm và duyệt các bài viết có liên quan.

Khi tạo hoặc chỉnh sửa một bài viết trong WordPress, bạn có thể thêm các tag bằng cách nhập các từ khóa hoặc cụm từ phù hợp vào trường “Tags” hoặc “Tag” trong giao diện quản lý bài viết. Các tag thường được phân cách bằng dấu phẩy.

Ví dụ, nếu bạn viết một bài viết về công nghệ mới nhất, bạn có thể thêm các tag như “công nghệ,” “điện thoại thông minh,” “AI,” “IoT,” v.v. Khi người đọc nhấp vào một tag, WordPress sẽ hiển thị tất cả các bài viết có liên quan đến tag đó.

Tags giúp tăng khả năng tìm kiếm và tổ chức nội dung trong WordPress, cung cấp cho người đọc một cách dễ dàng để khám phá và tìm kiếm thông tin theo các chủ đề hoặc từ khóa cụ thể.

Nếu bạn sử dụng WordPress và muốn chuyển tag thành hashtag thì có thể sử dụng code dưới đây để chuyển nhé.

Xem ảnh sau bạn sẽ biết hashtag như thế nào.

Bạn có thể dùng code dưới đây, cho vào file functions.php là xong nhé.

function vutruso_tag_to_hashtag($mywp_post)
{
	$content = $mywp_post->post_content;
	$ID = $mywp_post->ID;
	preg_match_all('/\B(\#[a-zA-Z]+\b)/', $content, $matches, PREG_PATTERN_ORDER);
	if (isset($matches[1])) {
		foreach ($matches[1] as $matchKey) {
			wp_set_post_tags($ID, $matchKey, true);
		}
	}
}
add_action('post_save', 'vutruso_tag_to_hashtag', 10, 2);
function hashtagger($content)
{
	$siteurl = get_site_url(); // get wordpress siteurl to create url for tags
	$content = preg_replace('/([^a-zA-Z-_&])#([a-zA-Z_]+)/', "$1<a class=\"hashtags\"  href=\"$siteurl/tag/$2\" target=\"_parent\" >#$2</a>", $content);
	return $content;
}
add_filter('the_content', 'hashtagger');

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
user

Yêu thích Võ thuật và Công nghệ thông tin, thích viết và chia sẽ về 2 lĩnh vực này thế thôi :D

Bài viết liên quan