Cách loại bỏ các tính năng không cần thiết khỏi WooCommerce

Kể từ phiên bản WooCommerce 4.0, các menu như Marketing Menu, Extensions Menu, My Subscriptions, Marketplace, Password Strength Meter, WooCommerce Desktop Widget là những tiện ích được thêm vào mình nghĩ không cần thiết, bạn có thể xem xét nếu cảm thấy không cần thiết như mình thì hãy xóa chúng đi cho nhẹ và đỡ rối.

Để xóa các thứ không cần thiết mình liệt kê bên dưới, bạn đơn giản chỉ cần copy code và dán vào file functions.php trong theme của bạn.

Xóa Marketing Menu khỏi WooCommerce

Nếu bạn thấy một menu khó chịu là menu tiếp thị, bạn có thể xóa chúng bằng đoạn code phía dưới

/* Remove WooCommerce Marketing Hub, Analytics Menu Woo v4.3+
*===============================================================*/
add_filter( 'woocommerce_admin_features', function( $features ) {
	return array_values(
		array_filter( $features, function($feature) {
			return ! in_array( $feature, [ 'marketing' ] );
		} ) 
	);
} );

Xóa Menu Analytics WooCommerce

Menu Analytics này mình nghĩ không cần thiết nên thường ẩn chúng đi cho đỡ rối mắt.

/* Disable WooCommerce Admin (Analytics)
*===============================================================*/
add_filter( 'woocommerce_admin_disabled', '__return_true' );

Xóa bỏ My Subscriptions + Marketplace

2 menu này tồn tại bên trong WooCommerce và mình nghĩ bạn nên xóa chúng đi chứ hầu như không có tác dụng gì.

/* Disable WooCommerce wp-status + add-on + reports
*===============================================================*/
add_action( 'admin_menu', 'vutruso_woo_remove_admin_submenus', 999 );
function vutruso_woo_remove_admin_submenus() {
  //xoa menu tinh trang (wc-status)
  remove_submenu_page( 'woocommerce', 'wc-status' );
  //xoa add-on menu
  remove_submenu_page( 'woocommerce', 'wc-addons');
  //xoa addons - helper
  remove_submenu_page('woocommerce', 'wc-addons§ion=helper');
  //xoa menu bao cao
  remove_submenu_page( 'woocommerce', 'wc-reports');
}

Xóa bỏ tiện ích trạng thái WooCommerce

Trạng thái WooCommerce như hình phía dưới đây.

Bạn có thể loại bỏ tiện ích này bằng cách thêm đoạn code sau vào functions.php

/* Disable WooCommerce dashboard status widget */
add_action('wp_dashboard_setup', 'vutruso_disable_woocommerce_status');
function vutruso_disable_woocommerce_status() {
remove_meta_box('woocommerce_dashboard_status', 'dashboard', 'normal');
}

Cách xóa các Widget khỏi WooCommerce

Phần này bạn nên cân nhắc, nếu cửa hàng bạn không sử dụng bất cứ Wiget nào của WooCommerce thì bạn có thể xóa hết các tiện ích bằng đoạn code phía dưới đây.

Nếu bạn muốn giữ lại tiện ích nào thì có thể xóa dòng code tương ứng.

/* Disable WooCommerce widgets */
add_action('widgets_init', 'vutruso_disable_widgets_woo', 99);
function vutruso_disable_widgets_woo() {
unregister_widget('WC_Widget_Products');
unregister_widget('WC_Widget_Product_Categories');
unregister_widget('WC_Widget_Product_Tag_Cloud');
unregister_widget('WC_Widget_Cart');
unregister_widget('WC_Widget_Layered_Nav');
unregister_widget('WC_Widget_Layered_Nav_Filters');
unregister_widget('WC_Widget_Price_Filter');
unregister_widget('WC_Widget_Product_Search');
unregister_widget('WC_Widget_Recently_Viewed');
unregister_widget('WC_Widget_Recent_Reviews');
unregister_widget('WC_Widget_Top_Rated_Products');
unregister_widget('WC_Widget_Rating_Filter');
}

Cách tắt Password Strength Meter

Tiện ích này được áp dụng để đo mật khẩu mạnh hoặc yếu khi khách hàng nhập mật khẩu để tạo tài khoản thanh toán, nếu bạn thấy không cần thiết có thể xóa chúng đi, bản thân mình xóa chúng ngay từ khi chúng được thêm vào WooCommerce

/* Disable password strength meter */ 
add_action( 'wp_print_scripts', 'vutruso_disable_password_strength_meter', 10 );
function vutruso_disable_password_strength_meter() {
wp_dequeue_script( 'wc-password-strength-meter' );
}

hoặc cũng có thể sử dụng code này (thay đổi action wp_print_scripts thành wp_enqueue_scripts)

/* Disable password strength meter */ 
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'vutruso_deactivate_pass_strength_meter', 10 );
function vutruso_deactivate_pass_strength_meter() {
	wp_dequeue_script( 'wc-password-strength-meter' );
}

Ở trên là một số đoạn code hay ho giúp bạn xóa nhanh một số tiện ích không cần thiết trong WooCommerce, ngoài ra nếu bạn lười cũng có thể sử dụng plugin

Plugin Disable WooCommerce Bloat có đầy đủ các tùy chọn giúp bạn xóa các thành phần không cần thiết trong WooCommerce ngay trong phần quản trị WP Dashboard

Vậy là bạn đã làm cho website của bạn được tinh gọn hơn rồi đấy, nếu website của bạn gặp vấn đề về hiệu suất như chậm hoặc điểm số PSI thấp thì có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Xin cảm ơn.

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
daotiendung

Tiến Dũng Đào chuyên quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress với hơn 5 năm phát triển theme và plugin. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch, tập võ và chia sẻ các kiến thức cho mọi người.

Bài viết liên quan