Sửa lỗi Duplicate entry ‘0’ for key ‘PRIMARY’ for query INSERT INTO `wp_usermeta`

Dạo này mình gặp khá nhiều trường hợp khách hàng mới gửi yêu cầu sửa lỗi website không thể cập nhật dữ liêu, cụ thể nhập data, content vào nhưng khi nhấn lưu hoặc đăng đều không lưu được giá trị, khi mình tiếp nhận website và bật debug lên thì gặp phải thông báo lỗi WordPress database error Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY' for query INSERT INTO wp_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) VALUES (1, 'primary_blog', '1') made by require_once('wp-admin/network/admin.php'), require_once('wp-admin/admin.php'), do_action('admin_init'), WP_Hook->do_action, WP_Hook->apply_filters, _wp_admin_bar_init, WP_Admin_Bar->initialize, get_active_blog_for_user, update_user_meta, update_metadata, add_metadata

Nếu bạn cũng phải lỗi sau thì có thể sử lỗi này bằng cách rất đơn giản như sau.

1. Login vào phpMyAdmin
2. Vào bảng dữ liệu được thông báo lỗi cụ thể thông báo lỗi như ở trên bạn hãy vào table wp_usermeta (Tùy vào lỗi ở bảng nào thì bạn hãy click vào bảng đấy nhé)
3. Nhấn vào Structure > Change

4. Chọn vào AI như hình dưới

5. Tiếp theo bạn nhấn Save lại là fix được thôi.

Lỗi trên đơn giản là ID bị trùng lặp khi không được tự đăng tăng lên AI = Auto increment nên bạn chỉ cần chọn vào AI là ID sẽ tự động tăng lên khi bạn thêm dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu.

Hy vọng bài viết ngắn sẽ giúp ích được cho nhiều người.

Trân trọng.

Từ khóa

Yêu thích Võ thuật và Công nghệ thông tin, thích viết và chia sẽ về 2 lĩnh vực này thế thôi :D

Bài viết liên quan