Xoá toàn bộ ảnh có định dạng .webp trong thư mục uploads

Gần đây tôi gặp rất nhiều web vì tin theo lời đường mật mà tạo ảnh webp cho website nhằm tăng tốc web nhưng hiệu suất cải thiện chả được là bao mà ổ cứng liên tục đầy vì ảnh .webp được tạo.

Như tiêu đề đã viết, nếu bạn trót dại và muốn quay đầu là bờ thì dưới đây là cách để bạn xoá đống rác webp đó đi.

Tôi giới thiếu 2 cách phổ biến mà bạn có thể áp dụng trên hosting hoặc sử dụng VPS với dòng lệnh.

1. Xoá ảnh webp trên hosting bằng code PHP

Bạn hãy tạo 1 file có tên là delete-webp.php nằm tại thư mục gốc chứa website

Sau đó mở file delete-webp.php lên vào dán code dưới đây vào.

<?php
// Target folder
$directory = __DIR__ . '/wp-content/uploads';

// Create a RecursiveIterator to recursively go through all folders
$iterator = new RecursiveDirectoryIterator($directory);

// Make the iterator recursive
$recursiveIterator = new RecursiveIteratorIterator($iterator);

// Loop through all files in the directory and its subdirectories
foreach ($recursiveIterator as $file) {
  // Check if the file is a .webp file
  if (strtolower(pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION)) === 'webp') {
    // Attempt to delete the file and check the result
    if (unlink($file)) {
      echo "Deleted: " . $file . PHP_EOL;
    } else {
      echo "Failed to delete: " . $file . PHP_EOL;
    }
  }
}
?>

Sau đó lưu lại và truy cập vào website như sau:

vutruso.com/delete-webp.php

Thay tên vutruso[dot]com thành tên domain của bạn là được.

Code trên này sử dụng các lớp RecursiveDirectoryIteratorRecursiveIteratorIterator để lặp qua tất cả các tệp trong thư mục /wp-content/uploads và các thư mục con của nó. Nó kiểm tra từng tệp để xem phần mở rộng là .webp hay không, nếu đúng thì xoá ngay ….

Qúa trình diễn ra nhanh hay chậm tuỳ theo ảnh webp có trong thư mục /uploads/ bạn nhé.

Bonus cho bạn thêm code xoá ảnh do 1 ông nào đó tối ưu web kiểu gì đó mà tạo ra loại cấu trúc ảnh như sau:

ten-hinh-anh-so-1.bk.jpg
ten-hinh-anh-so-2.bk.jpg

mình tiếp nhận 1 web và tổng tên ảnh họ thay tên như này hơn 3.5GB (bạn sợ chưa)

Nếu bạn xui gặp ca này thì có thể dùng code dưới đây xử tử nó luôn cho nhẹ host.

Tạo file delete-bk-images.php ở thư mục gốc và cho code này vào

<?php
// Target folder
$directory = __DIR__ . '/wp-content/uploads';

// Create a RecursiveIterator to recursively go through all folders
$iterator = new RecursiveDirectoryIterator($directory);

// Make the iterator recursive
$recursiveIterator = new RecursiveIteratorIterator($iterator);

// Loop through all files in the directory and its subdirectories
foreach ($recursiveIterator as $file) {
  // Check if the file ends with .bk.jpg
  if (preg_match('/\.bk\.jpg$/i', $file)) {
    // Attempt to delete the file and check the result
    if (unlink($file)) {
      echo "Deleted: " . $file . PHP_EOL;
    } else {
      echo "Failed to delete: " . $file . PHP_EOL;
    }
  }
}
?>

Sau đó truy cập vào vutruso.com/delete-bk-images.php để là đống ảnh .bk kia về với chúa.

Hoặc đây là code đóng gói để nếu file nào có định dạng bk.jpg, bk.png, jpg.webp, png.webp sau thì bị xoá đi.

function vutruso_delete_images_by_extension($extensions) {
  $root = __DIR__;
  foreach ($extensions as $extension) {
    $files = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($root));
    foreach ($files as $file) {
      if ($file->isFile() && preg_match("/\.$extension$/", $file->getFilename())) {
        echo "Deleting: " . $file->getPathname() . PHP_EOL;
        unlink($file->getPathname());
      }
    }
  }
}

$extensions = ['bk.jpg', 'bk.png', 'jpg.webp', 'png.webp'];
vutruso_delete_images_by_extension($extensions);

2. Xoá ảnh .webp trên VPS bằng SSH

Nếu bạn quyền đăng nhập vào VPS thì có thể dùng lệnh sau để xoá.

Đi đến thư mục mục chứa website > Uploads

cd /home/vutruso.com/wp-content/uploads

Tìm xem có ảnh .webp nào không với lệnh

find . -name "*.webp" -type f

Xoá ảnh .webp trong /home/vutruso.com/wp-content/uploads

find . -name "*.webp" -type f -delete

Hoặc các định dạng bk.jpg, bk.png, jpg.webp, png.webp

cd /home/vutruso.com/wp-content/uploads/
find . -type f -name "*.bk.jpg" -print0 | xargs -0 rm -f
find . -type f -name "*.bk.jpeg" -print0 | xargs -0 rm -f
find . -type f -name "*.bk.png" -print0 | xargs -0 rm -f
find . -type f -name "*.jpg.webp" -print0 | xargs -0 rm -f
find . -type f -name "*.png.webp" -print0 | xargs -0 rm -f

Vậy là bạn đã xử lý xong đống ảnh .webp, bàn thêm 1 chút về định dạng ảnh .webp thì định dạng .webp được phát triển bởi Google và được thiết kế để cung cấp nén ảnh hiệu quả, giảm dung lượng file mà vẫn giữ chất lượng hình ảnh tốt. Việc sử dụng .webp có thể giúp giảm thời gian tải trang, tốc độ là một yếu tố quan trọng trong SEO, tuy nhiên như bạn thấy bạn nên thống nhất việc sử dụng định dạng .webp hay định dạng .jpge hoặc .png vì có quá nhiều định dạng ảnh thừa sẽ làm hosting quá tải và bạn phải tốn thêm chi phí trong khi .webp là 1 yếu tốc cực nhỏ trong tổng thể bài toán tối ưu website.

Hãy cân nhắc nếu dùng ảnh .webp thì xoá luôn mấy định dạng khác (chỉ dùng ảnh .webp) hoặc chả cần tạo ảnh .webp gì cả.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích được cho nhiều người.

Nếu bạn thấy bài viết có ích hãy sao chép link và chia sẻ bài viết
Đã copy
daotiendung

Tiến Dũng Đào chuyên quản lý, vận hành các dịch vụ website. Anh có nhiều năm kinh nghiệm về VPS, Hosting, technical SEO, CMS. Đặc biệt yêu thích WordPress với hơn 5 năm phát triển theme và plugin. Sở thích của anh là đọc, viết blog, đi du lịch, tập võ và chia sẻ các kiến thức cho mọi người.

Bài viết liên quan